Algemeen
  Samenvatting
  Inclusiecriteria
  Patiëntinformatie
  Contact
  Home
   
Inloggen

 

 

 

 

 

 

 

Inclusiecriteria

- Acute buikpijn > 2 uur en < 5 dagen bestaand

- Informed consent

 

Exclusiecriteria

- Leeftijd < 18 jaar

- Zwangerschap

- Traumatische buikpijn

- Hemorrhagische shock