Welkom op optimastudie.nl

Op deze webportal vindt u informatie over de succesvol afgeronde OPTIMA studie. Dit was een multicenter doelmatigheid onderzoek naar beeldvormende diagnostiek bij ruim 1000 patiënten met acute buikklachten op de SEH.
Uit deze studie zijn een aantal belangrijke conclusies getrokken die zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een landlijke richtlijn. Zo toont de studie aan dat conventionele röntgenfoto's van de buik en borstkas voor deze groep patienten nauwelijks toegevoegde waarde hebben. De beste strategie blijkt primaire echografie, eventueel gevolgd door een CT-scan indien echografie geen verklaring voor de buikpijn biedt.

Daarnaast geeft deze website via onderstaande logo's toegang tot de websites van twee lopende projecten die uit de OPTIMA-studie voortgevloeid zijn. Deze onderzoeken richten zich op verdere verbetering van diagnostiek bij patienten met acute buikpijn op de SEH.

- De 'Acute Abdominal Pain (AAP) studie' onderzoekt de verschillen in klinische evaluatie tussen arts-assistenten en chirurgen. Daarnaast wordt de aanvullende waarde van herhaalde laboratoriumonderzoeken en predictiemodellen voor appendicitis en diverticulitis getoetst.

- De 'OPTimization of IMaging APpendicitis (OPTIMAP) studie' onderzoekt de diagnostische accuratesse van MRI bij volwassenen met een klinische verdenking op appendicitis.

 

Klik hieronder op de logo's om verder te gaan naar de site van de desbetreffende studie

OPTIMA
AAP
OPTIMAP